Obey God, Fulfill Your Mission – PM

Alam naman natin na ang pagbabahagi ng ating pananampalataya at paggawa ng disciples ay isang utos mula sa Diyos, ngunit hindi ito kasing dali ng inaakala natin, lalo na kapag tinatawag tayong abutin ang mga taong hindi madaling paglingkuran. Paano tayo magkakaroon ng habag sa kanila? Paano natin tutugunan ang pangangailangan kung tila wala itong bigat sa ating puso?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu