https://www.youtube.com/watch?v=eFoUhBmggwE Isa sa pinakamahirap na kautusan sa Bibliya ay ang mahalin ang ating mga kaaway. Dapat nga bang mahalin ang mga taong nanakit at nagtaksil sa atin? Paano tayo magmamahal ng iba kung puro galit lang din ang ating natatanggap?...

https://www.youtube.com/watch?v=ik8CGyIu6sE What is the most challenging command in the Bible? To love our enemies would probably top our list. Did Jesus really mean that we should love the same people who hurt and betray us? How can we respond in love when all we get is...

https://www.youtube.com/watch?v=2Wr_L_McajM Para saan ka makikilala ng mga tao? Ikaw ba ay mapagmahal sa kapwa, or nagiging katulad ka na ba ng mundo kung saan ang pagmamahal nakakatutok sa ating sarili? Sa mundong ito, ang pag-ibig ay madalas na tinutukoy sa kung ano ang uso. Pero sa...

https://www.youtube.com/watch?v=l-bLTzQy3JI Have you ever tried defining true love? In a world centered and focused on "me, myself, and I", love has been defined by popular opinion or what is socially acceptable. The thing is though, it's only when we learn how to define love that we...

menu