https://www.youtube.com/watch?v=tb19A7IJ81c&feature=youtu.be Kamusta ang init ng iyong pag-ibig sa Diyos? Sabi nila na, ang True Love ay panalo. Pero paano mo malalaman na ito'y panalo kung hindi ito magtatagumpay sa mga pumupukaw ng ating pansin laban sa totoong object ng pag-ibig?...

https://www.youtube.com/watch?v=GyWT_Muww50 It's easy to feel close to God on Sundays or when good things happen in our lives. However, our hearts can grow cold when the things that compete for our attention—even good things—start to outweigh our love for God....

https://www.youtube.com/watch?v=OufWIOMFna4 Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa, hindi lamang puro salita. Paano nga ba tayo makakaranas ng tunay na pag-ibig at matutong magmahal ng kapwa ng walang inaantay na kapalit?...

https://www.youtube.com/watch?v=eFoUhBmggwE Isa sa pinakamahirap na kautusan sa Bibliya ay ang mahalin ang ating mga kaaway. Dapat nga bang mahalin ang mga taong nanakit at nagtaksil sa atin? Paano tayo magmamahal ng iba kung puro galit lang din ang ating natatanggap?...

https://www.youtube.com/watch?v=ik8CGyIu6sE What is the most challenging command in the Bible? To love our enemies would probably top our list. Did Jesus really mean that we should love the same people who hurt and betray us? How can we respond in love when all we get is...

menu