What Are You Known For – PM

Para saan ka makikilala ng mga tao? Ikaw ba ay mapagmahal sa kapwa, or nagiging katulad ka na ba ng mundo kung saan ang pagmamahal nakakatutok sa ating sarili? Sa mundong ito, ang pag-ibig ay madalas na tinutukoy sa kung ano ang uso. Pero sa katotohanan, kapag natutunan natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, mas malaki ang pakinabang dahil ito’y nagdudulot sa atin ng tagumpay laban sa daigdig na puno ng galit at kasakiman.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu