https://www.youtube.com/watch?v=aIjv63HzRY8 Sa tingin mo, nagiging imposible ba ang mga pangako ng Diyos dahil sa iyong mga pinagdadaanan? Madaling sabihin na totoo ang mga pangako Niya — ngunit mahirap itong panghawakan. Panoorin ang video na ito at alamin kung bakit ang Diyos ay mapagkakatiwalaan at tumutupad sa...

https://www.youtube.com/watch?v=_ecqG1SRw58 Do God’s promises seem distant to you because of difficult circumstances? It’s easy to say that God’s promises are true but the challenge is in trusting them and applying that trust in our every day lives. Watch this video and find out why you can...

menu