https://youtu.be/5S3gLwWwZHc Ano kaya ang pakiramdam ng maraming followers sa social media o maging sikat? Hindi masamang maging kilala kung maiimpluwensyahan natin sila sa tamang direction sa buhay. Maraming kakilala o kaunti, mayaman man tayo o hindi, bata man o nakakatanda, maari tayong maka impluwensya sa kanila....

https://youtu.be/4DzjlQMCC6U You don't need a huge following on social media or a high position in a company to be an influencer. Whether it's your family of four or a crowd of thousands, God has uniquely positioned you where you are right now, in this time in...

menu