https://www.youtube.com/watch?v=4G_PM5tXlnw It is only by God's grace that His work continues through CCF! Indeed, in the good times and bad, He is still in the business of transforming lives. Because God continues to bless us abundantly, we too can be a blessing to others by making...

https://www.youtube.com/watch?v=PyuOeAKqKB4 Nais mo bang maging "better version" ng iyong sarili? Gaano man kahirap nating subukang ayusin ang ating buhay, ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang kapag hinayaan natin baguhin tayo ni Hesus. Paano nga ba tayo mababago ng tunay na pagsamba upang maging mabuting impluwensya...

https://www.youtube.com/watch?v=l9ob866VuFc Nararamdaman mo ba na parang may kulang sa iyong buhay? Marami sa atin ang sinusubukan na punan ang ating buhay ng mga libangan, relasyon o trabaho ngunit lalo lang tayong napapalayo sa Diyos sa dulo. Paano natin maibabalik ang ating pansin sa Diyos at hindi...

https://www.youtube.com/watch?v=dNLGJ5bHlB4 Do you ever feel like something is missing in your life? Many of us will spend our lives trying to fill the void in our hearts with entertainment, relationships, or work, only to find ourselves emptier and farther away from God in the end. How...

https://www.youtube.com/watch?v=soL1CzYtmcA Ano ang una mong naiisip kapag naririnig mo ang salitang, "worship"? Kadalasan, ang tingin natin sa worship ay ang simpleng pag-awit sa simbahan or ang pagpalakpak sa mga kanta, ngunit higit pa siya rito. Kung mapagtanto natin o hindi, lahat tayo ay may sinasamba, at...

https://www.youtube.com/watch?v=ohYEhKy0SWI What do you think of when you hear the word "worship"? Often, we think of worship as simply singing in church or clapping our hands, but it's much more than that. Whether we realize it or not, we all worship something, and what we worship...

menu