Authentic Worship – PM

Ano ang una mong naiisip kapag naririnig mo ang salitang, “worship”? Kadalasan, ang tingin natin sa worship ay ang simpleng pag-awit sa simbahan or ang pagpalakpak sa mga kanta, ngunit higit pa siya rito. Kung mapagtanto natin o hindi, lahat tayo ay may sinasamba, at kung ano ang ating sinasamba ay nagpapakita kung ano ang pinaka mahalaga sa ating buhay.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu