Worship Sets You Free! – PM – Runthrough

Pakiramdam mo ba ay binigo ka ng Diyos? Tila kabaliktaran yata ang mga nangyayari? Kadalasan ‘yan ay nagsisilbing paghanda sa ‘yo para sa mas malaking bagay – ang mas mapalapit ka sa Kanya sa paraan ng pagsamba! Huwag kang madismaya! Tuklasin natin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu