Wired For Worship – PM – Runthrough

Other Resources:

Kapag pakiramdam natin na parang may kulang sa buhay at napapalayo tayo sa Diyos, paano natin maibabalik ang ating pansin sa Panginoon at sa misyon na inihanda Niya pa sa atin? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu