Win Over Fear – PM – Runthrough

Kapag ang buhay natin ang parang wala sa ating kontrol, sinusubukan nating harapin ito ng mag-isa ngunit mas lalo tayong nabibigo at nag-aalala. Paano natin mapagkakatiwalaan ang Diyos at magiging mapagkumbaba sa mga oras ng kawalan ng katiyakan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu