Unleash God’s Power: Persevere in Prayer – PM – Runthrough

Nananalangin ka pero parang tahimik lang ang Diyos? Kung tila hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin, ito ay paanyaya sa atin na lumapit sa Kanya upang marinig talaga natin ang Kaniyang boses at gabay. Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu