Training For Victorious Faith – PM

Lahat tayo ay nakakaranas ng mga hadlang sa ating buhay, malaki man o maliit. Kapag nahaharap tayo sa mga hamon ng buhay, ano ang dapat nating gawin? Haharapin ba natin ito ng buong puso o hahayaan nating sirain nito ang ating pananampalataya?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu