The Resurrection: Love Brings Hope – PM – Runthrough

Hindi mawawala sa buhay natin ang mga kwentong tulad ng pagsagip sa buhay at pagtubos sa utang. Pero alam mo ba na may isang tunay na kwento na higit sa iba na nagbibigay ng tunay na pag-asa sa mga nawawalan at humahanap nito? Tuklasin natin ang katotohanan sa Muling Pagkabuhay at ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message, “The Resurrection: Love Brings Hope”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu