The End Is Only The Beginning – PM

Sa hirap ng buhay, maaari tayong magambala at makalimutan ang katotohanan na mayroong buhay na walang hanggan. Nakatalaga para sa ating magpalipas ng kawalang-hanggan kung saanman, at ang mga desisyon natin ngayon ay makakaapekto sa pagtatapos ng ating buhay sa mundong ito. Paano dapat tayo mabubuhay para sa buhay na walang hanggan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu