Take Comfort, God is in Control – PM – Runthrough

Other Resources:

Kung ang Diyos ang namamahala sa lahat, may pananagutan pa ba tayo sa anumang bagay sa ating buhay? Kung ang Diyos ang pinakadakila, ibig bang sabihin ay wala na tayong gagawin? Panoorin ang video na ito para malaman!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu