Surrender Your Needs Through Prayer – PM

Maraming bagay sa buhay ang maaaring maging sanhi ng ating pangamba – ang pangangailangan sa pang-araw-araw, pangangalaga sa ating emosyonal at mental na kalusugan, pag-alala sa mga sirang relasyon, at marami pang iba. Kaya ano ang dapat nating gawin kapag ang ating mga pangamba ay unti-unti nang nanananaig? Ang pananalangin na lang ba ang solusyon?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu