Rescue and Response – PM – Runthrough

Kailangan mo na ba ng tulong sa bigat ng problema mo? Anuman ang problema mo ay may pangakong naghihintay sa ’yo! Tuklasin ang perpektong pangako ng Diyos at ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message, “Rescue and Response”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu