Proclaim Hope – PM – Runthrough

Paano natin mahahanap ang ating layunin sa buhay kahit na parang napatigil ang ating mga kasalukuyang kaganapan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu