Overcoming Purposelessness – PM – Runthrough

Other Resources:

Kapag hindi natin alam kung sino tayo o kung saan patungo ang ating buhay, ang buhay ay maaaring mawalan ng kahulugan. Paano natin malalampasan ang ating nararamdaman na kawalan at mamuhay na may tunay na kahulugan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu