Overcome Purposelessness – PM

Madami sa atin ang nakakadama ng pagod, kalungkutan at kawalan ng gana sa buhay. Sa kabila ng responsibilidad at mga bagay na tila ay magpapasaya sa atin, bakit parang wala pa din kabuluhan ang ating buhay? Paano nga ba natin malalaman ang atin personal na layunin at mamuhay na may tunay na kahulugan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu