Overcome Blurred Morality – PM

Namumuhay ka ba ng naaayon sa mundo para tanggapin ka ng mga tao sa paligid at maiwasan ang kanilang pangungutya? Paano natin mas mapapanindigan ang relasyon natin sa Diyos sa panahon ngayon?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu