Overcome Blurred Morality – PM

Namumuhay ka ba ng naaayon sa mundo para tanggapin ka ng mga tao sa paligid at maiwasan ang kanilang pangungutya?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu