Overcome Blurred Morality – PM – Runthrough

Other Resources:

Ano na ang nangyari sa katotohanan? Paano natin malalaman kung ano ang tama at mali kung ito ay nakabatay na lamang sa ating nararamdaman at kung ano ang katanggap-tanggap sa pamantayan ng mundo? Panoorin ang video na ito!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu