Our Hope Of Heaven – PM – Runthrough

Other Resources:

Ang ating pagtingin sa langit ay nakakaapekto sa pamumuhay natin ngayon. Ano ba talaga ang mayroon sa langit, at ano ang pinagkaiba nito sa inaalok ng mundo? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu