Love Through Discipline – PM

Ang “tough love” ay mahirap tanggapin, pero minsan, kinakailangan ito para maging maayos tayo. Paano natin makikita ang tamang balanse ng pagmamahal na may lambing at may disiplina? Tuklasin nating mabuti kung paanong nagsasama ang pagmamahal at pagdidisiplina.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu