Love Is Passionate – PM – Runthrough

Ang pagsinta ay kadalasan nating naiuugnay sa matinding silakbo ng damdamin ngunit ang pagsinta ni Hesus para sa atin ay matatag, matapat, masakripisyo at hindi nagbabago kailanman. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ang pagmamahal na ito? Tuklasin ang Tunay na Pag-ibig at ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu