Love God Even When We Fail – PM

Nagpapakalayo at umiiwas din ba tayo sa Diyos dahil sa kahihiyan ng ating nagawang mga kasalanan? Tuklasin kung paano natin mamahalin ang Diyos sa gitna ng mga pagkukulang natin.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu