Love God, Dedicate Your Best – PM

Napakaraming bagay ang pwedeng umagaw ng atensyon natin sa kung ano talaga ang mas mahalaga sa buhay natin. Paano natin mamahalin ang Diyos ng buo kung nananaig ang mga bagay na ninanais ng ating mga puso?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu