Live Out God’s Best For Your Life – PM – Runthrough

Kung tila pakiramdam mo na nawawalan ka na ng layunin sa buhay at ang lahat ng pagsusumikap mo ay kinukulang, maaari ka pa ring mag simula sa umpisa at mabuhay ulit ng panibago! Ang Diyos ay naghihintay para sa ‘yo! Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 45 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu