Live Out God’s Best For Your Life (Part 2) – PM – Runthrough

Bawat tao ay naghahangad ng magandang buhay at ‘yan din ang nais ng Diyos para sa atin! Gusto Niyang magkaroon tayo ng mabuti at magandang buhay sa Kanya, at ito’y nakasalalay sa ating mga pagpili sa buhay. Alamin kung paano natin piliin na isabuhay ang pinakagusto ng Diyos para sa atin! Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 45 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu