Know, Believe, Live Out The Gospel – PM – Runthrough

Karamihan sa atin ay naniniwalang isa sa pinaka-importanteng bagay na dapat mayroon tayo ay ang kaalaman. Kung sabagay, dito din nakasalalay ang buhay at kamatayan. Kaya ano nga ba ang pinaka-importanteng katotohanan na kailangan nating malaman, paniwalaan at ipamuhay? Alamin sa pagsubaybay sa truth of our times sa loob lang ng kalahating oras.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu