Jesus Is Coming, Be Ready – PM – Runthrough

Sa mga madidilim na panahong ito, alam natin na ang bukas ay hindi laging sigurado. Paano ba dapat tayo mamuhay sa mga huling araw? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu