Is Your Heart Right For God’s Kingdom? – PM – Runthrough

Other Resources:

Minsan ba ay parang unti-unting lumalayo ang iyong puso sa Diyos? Ang ating buhay ay puno ng abala na sumusubok sa ating pagmamahal sa Diyos. Ano ang maituturo sa atin ng mga parabula tungkol sa ating mga puso at sa kaharian ng Diyos?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu