In Tough Times, Living Hope Transforms – PM

Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil sa paulit-ulit na pagkabigo at problema? Hindi natin kailangan hayaan ang mga nakaraan na pigilan tayo sa pagsulong sa buhay!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu