How Can I Enter Heaven? – PM – Runthrough

Other Resources

Bakit hindi sapat ang pagiging mabuting tao upang makapasok sa langit? Gaano man tayo magsikap, walang sinuman ang sapat na para sa perpektong pamantayan ng Diyos. Ano ang kailangan nating gawin upang makapasok sa Kaharian ng Diyos?
Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu