Holy Spirit, The Power To Change – PM

Araw-araw ay pumipili tayo – kung ano ang kakainin, kung ano ang susuotin, kung ano ang sasabihin, at marami pang iba. Ang tanong ay, paano tayo magiging wise sa ating mga desisyon? Samahan ninyo kami at alamin kung ano ang kinakailangan natin upang maging mahusay at matalino ang ating mga desisyon, sa bawat araw ng ating buhay.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu