Do You Love God? – PM – Runthrough

Hindi mo kinakailangang matakot sa mga panahon ng kahirapan at mga pagsubok kung nakaangkla ka sa Kanya na gumagawa ng paraan na maiahon ka sa bawat hamon. Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message, “”Do You Love God?””

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu