Conquering Anger – PM – Runthrough

Other Resources:

Ang galit ay isang normal na emosyon na pwedeng maging mabuti o masama. Kapag hindi nasugpo, ito ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa atin at sa iba. Paano natin haharapin ang ating galit?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu