Build Keystone Habits – PM – Runthrough

Other Resources:

Ang ating pang-araw-araw na gawain ba ay nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya? Mabuti man o masama, may kapangyarihan ang ating mga gawi na hubugin kung sino tayo. Paano natin maaalis ang masasamang ugali at makakahanap ng mga bago na tutulong sa atin na magkaroon ng mas magandang buhay?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu