Breaking Bad Habits – PM

Nasubukan mo na bang magbago ngunit bumabalik ka pa rin sa mga maling nakasanayan? Minsan, kahit anong pigil natin sa ating sarili na bumalik sa dating kinaugalian, mas lalo pa natin itong ginagawa at mas natatalo pa tayo sa huli.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu