Believe and Be Saved! – PM – Runthrough

Other Resources:

Ano ang ibig sabihin ng maniwala kay Jesus at maligtas? Ito ba ay kasing simple ng isang panalangin, o kailangan pa ba nating gumawa ng higit pa upang patunayan ang ating sarili? Mahalaga pa rin ba ang paniniwalaan ko? Panoorin ang video na ito para malaman!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu