Battle Strong: Walk by Faith – PM

Sa buhay, minsan tayo ay nakakaranas ng mga sitwasyon na labas sa ating comfort zone, tulad ng pagharap sa pagkabigo o sa mga tila imposibleng gawain. Paano tayo magpapatuloy na maglakad na may pananampalataya, kung ang hinaharap natin ay walang kasiguraduhan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu