Bad News: Deny or Do Something About it – PM – Runthrough

Other Resources:

Paano kung ang masamang balita na pilit nating iniiwasan ay ang katotohanang kailangan talagang marinig ng mga taong mahal mo para lumapit kay Hesus? Panoorin ito para malaman ang masamang balita at ang pag-asa natin sa kabila nito!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu