https://www.youtube.com/watch?v=bqddzb6sNy0 Tayo ay nilikha ng Diyos upang magkaron ng magandang samahan sa ating kapwa, ngunit hindi ito mangyayari sa isang iglap. Kailangan natin ng tiyaga! Ano ang kailangan nating gawin upang magkaroon ng best relationships sa kabila ng mga hamon na kasama nito?...

https://www.youtube.com/watch?v=EsBCG9IQui8 Walang taong gusto makaranas ng paghihirap sa buhay, at kahit na takbuhan natin ang problema, hindi natin ito maiiwasan dahil bahagi na ito ng buhay. Kapag mas madali na lang piliin ang sumuko, ano kaya ang magpapanatili sa atin lumaban para sa ating pananampalataya hanggang...

https://www.youtube.com/watch?v=GpEXQuKlwcI Minsan ba ay parang hindi tayo nag babago at patuloy pa din tayo nagkakasala? Ano man ang takbo ng buhay natin bilang Kristiyano, hindi pa rin natin maiiwasang humarap sa kasalanan at tukso. Ano kaya ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya sa kasalanan?...

https://www.youtube.com/watch?v=5ZVwyLUXahY Ikaw ba ay naghahanap ng kaginhawaan sa buhay? Marami sa atin ang nakatali at hindi makawala sa patong patong na problema. Kung isa ka sa mga naghahanap ng solusyon, samahan mo kami ngayong Linggo para pagusapan ang pagiging matuwid sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng...

menu