Sa hirap ng buhay, maaari tayong magambala at makalimutan ang katotohanan na mayroong buhay na walang hanggan. Nakatalaga para sa ating magpalipas ng kawalang-hanggan kung saanman, at ang mga desisyon natin ngayon ay makakaapekto sa pagtatapos ng ating buhay sa mundong ito. Paano dapat tayo...

Does it feel like your life is on a pause? Maybe what once gave you hope and a purpose now feels empty and meaningless. How do you find purpose when the future is full of uncertainty? https://www.youtube.com/watch?v=VjhmBiEJzCQ...

menu