https://www.youtube.com/watch?v=_ecqG1SRw58 Do God’s promises seem distant to you because of difficult circumstances? It’s easy to say that God’s promises are true but the challenge is in trusting them and applying that trust in our every day lives. Watch this video and find out why you can...

https://www.youtube.com/watch?v=iOsVswmiaFE Are you starting to doubt God’s promises? Trusting in God isn’t always easy especially when our situations seem to contradict what God says. How can we know for sure that God is still faithful to keep His promises even until today?...

https://www.youtube.com/watch?v=ryixDsdRX5E Naitanong mo na ba kung, "Sapat na ang pagiging mabuting tao para mapunta sa langit?" Madaling sabihin na tayo ay mabuti dahil kung tutuusin, ginagawa naman natin ang ating makakaya upang mabuhay ng marangal at walang tinatapakan. Hindi naman tayo kasingsama ng iba, di ba?...

https://www.youtube.com/watch?v=OufWIOMFna4 Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa, hindi lamang puro salita. Paano nga ba tayo makakaranas ng tunay na pag-ibig at matutong magmahal ng kapwa ng walang inaantay na kapalit?...

https://www.youtube.com/watch?v=dbSLk5iScPo Have you ever been in a situation where you needed to choose between following God or following what's popular? It's tempting to go with the crowd, especially when they seem to be doing fine. How can we stand for our faith when the pressure is...

Nararamdaman mo ba na parang may kulang sa iyong buhay? Marami sa atin ang sinusubukan na punan ang ating buhay ng mga libangan, relasyon o trabaho ngunit lalo lang tayong napapalayo sa Diyos sa dulo. Paano natin maibabalik ang ating pansin sa Diyos at hindi...

menu