https://www.youtube.com/watch?v=IEONZquC7Nk Ano ang pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang "love"? Madalas iniisip natin ang mga mahal natin sa buhay pero paano naman ang mga taong nakapaligid satin o mga taong hindi natin masyadong kilala? Kung ang love ay ang susi sa pagkakaroon ng magandang...

https://www.youtube.com/watch?v=oNh7TXMLIUE What comes to your mind when you hear the words, ""submit and obey""? It's a tough pill to swallow when we're told to follow someone who is difficult, unreasonable, and hard to get along with? After all, is submitting to our leaders still relevant today?...

https://www.youtube.com/watch?v=_ecqG1SRw58 Do God’s promises seem distant to you because of difficult circumstances? It’s easy to say that God’s promises are true but the challenge is in trusting them and applying that trust in our every day lives. Watch this video and find out why you can...

https://www.youtube.com/watch?v=iOsVswmiaFE Are you starting to doubt God’s promises? Trusting in God isn’t always easy especially when our situations seem to contradict what God says. How can we know for sure that God is still faithful to keep His promises even until today?...

https://www.youtube.com/watch?v=ryixDsdRX5E Naitanong mo na ba kung, "Sapat na ang pagiging mabuting tao para mapunta sa langit?" Madaling sabihin na tayo ay mabuti dahil kung tutuusin, ginagawa naman natin ang ating makakaya upang mabuhay ng marangal at walang tinatapakan. Hindi naman tayo kasingsama ng iba, di ba?...

https://www.youtube.com/watch?v=OufWIOMFna4 Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa gawa, hindi lamang puro salita. Paano nga ba tayo makakaranas ng tunay na pag-ibig at matutong magmahal ng kapwa ng walang inaantay na kapalit?...

menu