https://www.youtube.com/watch?v=PyuOeAKqKB4 Nais mo bang maging "better version" ng iyong sarili? Gaano man kahirap nating subukang ayusin ang ating buhay, ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang kapag hinayaan natin baguhin tayo ni Hesus. Paano nga ba tayo mababago ng tunay na pagsamba upang maging mabuting impluwensya...

https://www.youtube.com/watch?v=kG6KbU9vfK8 Do you ever wish you could be a better version of yourself? No matter how hard we try to get our life together, true transformation happens only when we let Jesus change us from the inside out. How can worship lead us to real change...

menu