Sila na nagbibigay lakas ng loob at walang sawang nagbibigay ng ating pangagailangan lalo na ngayong pandemya ay nagiiwan ng napakahalagang impluwensiya sa ating mga buhay. Pero kahit na lumaki ka na walang Ama, maari ka paring maging maligaya dahil meron kang Ama sa Langit....

Whether it's the way our fathers built us up when we felt discouraged or how they faithfully provided for our family despite the pandemic, our fathers leave a lasting influence in our hearts. But even if you don't have an earthly father, we can rejoice...

menu