https://www.youtube.com/watch?v=2CaWuW2MyT8 Ipagdiwang ang Mabuting Balita! Si Hesus ay muling nabuhay! Ang Kanyang muling pagkabuhay ay isang katotohanan na siyang magpapabago sa ating buhay. Kaya naman, hindi lamang ito dapat ipagdiwang sa iisang okasyon lamang, kundi ito ay inaalala sa araw-araw....

menu