https://www.youtube.com/watch?v=8T8G62YgrVI Talaga bang nangyari ang muling pagkabuhay ni Hesus? Kung totoo nga, anong espesyal mayroon dito? Ipagdiwang natin ang pagkabuhay ni Hesu-Kristo at alamin natin kung paano Siya naging pinaka dakilang tagapagbago dito sa mundo at kung paano Niya pwede ring mabago ang buhay mo!...

https://www.youtube.com/watch?v=2CaWuW2MyT8 Ipagdiwang ang Mabuting Balita! Si Hesus ay muling nabuhay! Ang Kanyang muling pagkabuhay ay isang katotohanan na siyang magpapabago sa ating buhay. Kaya naman, hindi lamang ito dapat ipagdiwang sa iisang okasyon lamang, kundi ito ay inaalala sa araw-araw....

https://www.youtube.com/watch?v=VQlh0fGip2c Jesus is risen, and we celebrate the Good News He brings! But the Resurrection is more than just a day of celebration; it's the greatest life-changing truth that can transform your life forever....

menu