https://www.youtube.com/watch?v=UF6dKp2TsO8 Ang ating misyon sa buhay ay sadyang mahirap kung pangungunahan tayo ng takot, o pakiramdam na parang kulang tayo. Paano natin masusunod ang misyon ng Diyos na ipahayag si Hesu Kristo sa buong mundo kung ganito ang ating kalagayan?...

menu