When Love Is Hard – PM – Runthrough

Other Resources

Hindi mahirap mahalin ang mga taong nagmamahal sa atin pabalik, pero paano naman ang mga taong mahirap pakisamahan? Hindi ba’t mas madaling iwasan, kanselahin, at labanan sila? Paano ba natin mamahalin ang mahirap mahalin? Panoorin ang video na ito para malaman!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu