Victorious Faith Brings Victorious Living – PM – Runthrough

Other Resources

Palagi ka na lang ba naka-focus sa iyong past na parang imposible nang magkaroon ng matagumpay na future kasama ang Diyos? Posible bang makaranas ng tagumpay sa ating buhay, gaano man kadilim ang ating past? Alamin sa video na ito!
Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu